Ankieta dla ucznia

Szkoła – to temat, który na spotkaniach z Wami, budzi szczególne emocje. Wszyscy, którzy mieli styczność z polską szkołą czują, że systemowo jest ona kompletnie niedopasowana do realiów XXI wieku. Zamiast unowocześniać polskie szkoły, PiS pogłębia niedostatki tego systemu. Nie trzeba być rodzicem dzieci w wieku szkolnym, żeby widzieć, jak reforma edukacji tak naprawdę deformuje, a nie reformuje polską szkołę.

Zapraszam do udziału w krótkiej ankiecie na temat Waszych doświadczeń ze Szkołą Teoretyczną. Odpowiedzi udzielone w ankietach mają charakter anonimowy. Kontakty zbierane przy okazji ankiet posłużą do przesłania informacji o wynikach naszej obywatelskiej diagnozy systemu edukacji oraz o kolejnych działaniach w ramach projektu.

Czy lubisz swoją szkołę?*
TakNie