Ankieta dla rodzica

Szkoła – to temat, który na spotkaniach z Wami, budzi szczególne emocje. Wszyscy, którzy mieli styczność z polską szkołą czują, że systemowo jest ona kompletnie niedopasowana do realiów XXI wieku. Zamiast unowocześniać polskie szkoły, PiS pogłębia niedostatki tego systemu. Nie trzeba być rodzicem dzieci w wieku szkolnym, żeby widzieć, jak reforma edukacji tak naprawdę deformuje, a nie reformuje polską szkołę. Zapraszamy do udziału w krótkiej ankiecie na temat Waszych doświadczeń ze “szkołą teoretyczną”.

Odpowiedzi udzielone w ankietach mają charakter poufny. Kontakty zbierane przy okazji ankiet posłużą tylko i wyłącznie do przesłania informacji o wynikach naszej obywatelskiej diagnozy systemu edukacji oraz o kolejnych działaniach w ramach projektu.

Jeżeli ma Pani/Pan kilkoro dzieci w wieku szkolnym – prosimy o wielokrotne wypełnienie ankiety.

Czy Pani/Pana dziecko lubi szkołę?*:
TakNie

Czy Pani/Pana dziecko ma zadawane prace domowe?*:
TakNie
Czy pomaga Pani/Pan swojemu dziecku w rozwiązywaniu prac domowych?*:
TakNie
Czy Pani/Pana dziecko pobiera korepetycje?*:
TakNie
Czy Pani/Pana dziecko uczęszcza na kursy przygotowujące dla ósmoklasistów lub uczniów III klasy gimnazjum?*:
TakNie
Czy Pani/Pana zdaniem Pani/Pana dziecko jest beneficjentem reformy minister Zalewskiej?*:
TakNie
Czy uważa Pani/Pan zmiany w edukacji za korzystne?*:
TakNie