RODO

Informuję, że:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fundacja Instytut Wspólnot Obywatelskich z siedzibą w Warszawie (KRS 0000740775),  zwana dalej Administratorem; Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych:
  • imię i nazwisko
  • e-mail
  • miasto zamieszkania
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu otrzymywania newslettera, informacji o kolejnych działaniach Fundacji oraz w celach statystycznych i nie będą  udostępniane innym odbiorcom,
 3. podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest udzielona zgoda,
 4. posiada Pani/Pan prawo do:
  • żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  • wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
  • przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego,
  • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 5. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu,
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wysyłania newslettera, informacji o kolejnych działaniach Fundacji oraz w celach statystycznych.