Imigranci i uchodźcy

Dzięki uproszczonej procedurze Polska stała się największym importerem cudzoziemskiej siły roboczej na świecie.

Większym niż Stany Zjednoczone. Pokazują to jednoznacznie niedawno opublikowane dane OECD […], mówimy o liczbach bezwzględnych! W roku 2017 Polska stała się globalnym liderem jeśli chodzi o import cudzoziemskiej sezonowej, krótkoterminowej siły roboczej

PiS wciąż straszy imigrantami, drugą ręką pozwalając na ich „import”!

Pakujemy się więc w sytuację, w której potrzebując imigrantów, rząd równocześnie rozpętuje do nich powszechną niechęć. Skutek może być tylko jeden: konflikty społeczne, wzrost incydentów międzyetnicznych z użyciem siły, upowszechnienie na całym świecie opinii o Polsce jako o kraju rasistowskim. „Spójność społeczna”, którą przez wszystkie przypadki odmieniają politycy PiS-u, za jakiś czas pozostanie tylko wspomnieniem.

Bez imigrantów polska gospodarka się załamie, zbiedniejemy wszyscy. Ale szczucie PiS na „obcych”  to przepis na katastrofę.

Więcej w książce „Państwo teoretyczne”