Cmentarze

Nielegalne opłaty za pogrzeby na cmentarzach pobierane przez księży to problem w rozdziale Kościoła i Państwa

„Rodzina Orłowskich z Przerośla koło Suwałk pogrzebu mamy nie zapomni do końca życia. Była to podwójna tragedia, bo śmierci ukochanej osoby nie potrafił uszanować duchowny. Ksiądz, a zarazem właściciel cmentarza, zabronił grabarzom zasypać grób. Z powodu pieniędzy […]. „Nie miałem 1,4 tys. zł, żeby zapłacić z góry za pogrzeb”

Co na to prawo? Zarząd cmentarza wyznaniowego należącego przykładowo do Kościoła katolickiego, jeśli nie ma w gminie cmentarz komunalnego – NIE MOŻE ODMÓWIĆ POCHÓWKU NIKOMU!  (pod karą aresztu lub grzywny).  Zgodnie z prawem duchowny nie może w takiej sytuacji podejmować decyzji o pochówku (albo jego odmowie).

Polacy są zdani na łaskę księży, spośród których część nie ma żadnych skrupułów w zdzieraniu opłat od obywateli. Opłat nigdzie nieewidencjonowanych,  często niezgodnych z prawem, od których państwo nie pobiera podatków, bo Kościół jest z nich zwolniony; opłat nieprzedstawianych parafianom, bo księża na ogół nie pokazują ani dochodów, ani rozchodów z czynności religijnych wiernym swojej parafii. Nic dziwnego, że raz na jakiś czas dochodzi do skandali w tych sprawach.

Więcej w książce “Państwo teoretyczne”